Neděláme rozdíly

V říjnu 2017 k nám do restaurace nastoupila mladá neslyšící kuchařka. Zaměstnání v Zahradě ji pomohla zprostředkovat Tichý svět o.p.s , která pomáhá neslyšícím nejen s uplatněním na trhu práce spolu s mosteckým Úřadem práce. V současné době je Helena těhotná a těší v listopadu 2019 na miminko. Do kuchyně se chce po mateřské dovolené vrátit. 

Pro úřad to také nebylo jednoduché, tlumočení všech smluv, vysvětlování toho, co vše je potřeba člověku, který byl doposud zvyklý, že mu pomáhají z Tichého světa nebo někdo jiný. Ona sama se učila v tomto směru starat se o sebe, a převzít veškerou zodpovědnost, pro nás tak všední a někdy také pěkně náročnou (papírování).

Nástupu u nás předcházely velké úpravy systému, kdy se vše tak zvaně dalo na papír. Denní meetingy výroby pekárny, cukrárny, kuchyně se vždy vedly ústně, rozdaly se recepty s kalkulačními listy a bylo. Jenže neslyšící člověk, nerozumí psanému textu tak, jako slyšící. Trvalo půl roku, než jsme pochopili jak nová kolegyně vnímá zadání a jak je třeba s ní komunikovat. Tak běžná věc jako je v receptu zadání - mouka bezlepková, je pro neslyšící a ještě neznalou naší kuchyně tvrdý oříšek. Byla to prostě mouka J Proto bylo třeba začít upravovat pro tuto kolegyni i psané texty tak, aby jim porozuměla.

Práce v náročném prostředí, které reaguje na denní podněty okamžitě se dokáže přizpůsobit, je pro neslyšícího člověka velmi stresující.

Dne 22. 5. 2018 jsme se díky zaměstnávání znevýhodněné osoby dostali mezi nominované firmy agenturou Osmý den o.p.s., Zaměstnavatel roku 2018.

Už to bylo pro nás velkou ctí a mohu vám říci, že tam mi došlo, jak naše neslyšící kolegyně zvládá práci, která dělá problém i zdravému člověku na jedničku.

Ona nemá „vytvořené umělé“ chráněné místo. Ona je stoprocentně zapojená do profesionální kuchyně, kde svou práci zvládá, když se cítí v pohodě a není pod příliš velkým tlakem. Sice trvalo delší čas se vzájemně pochopit a stálo to nervy obě strany. Ale nyní věřím, že s podporou, tlumočením a školením sociálních agentur společně zvládneme spojit tyto rozdílné světy a vzájemně se obohatit. Není jediná, komu jsme dali šanci se zařadit do nám tak běžného života. Ještě spolupracujeme s Oblastní charitou a Sociální agenturou.

 

Kazuistický seminář v Chomutově

V dubnu 2019 se konalo na úřadu práce v Chomutově setkání zástupců Tichého světa, úřadů práce Ústeckého kraje, zaměstnavatelů a ministerstva práce a sociálních věcí, kde byla spolu s námi i Helena. Společně jsme debatovali o rozvoji uplatnění sluchově postižených osob na trhu práce.

Je důležité a skvělé, že sami zástupci úřadů práce mají zájem o to, porozumět neslyšícím a jejich potřebám v komunikaci.

Tichý svět o.p.s. představil provoz Tiché linky, kterou mohou neslyšící využívat spolu s úředníky, lékaři, právníky...tak, že si objednají online tlumočení znakovou řečí.

Tato služba je zdarma a velmi pomáhá oběma stranám.

Na setkání nám také Helena a Tichý svět doporučil navštívit Tichou kavárnu v Praze, kde si sami může vyzkoušet, jak komunikace s neslyšícími funguje. Na stole je dvoubarevný hranol, který pokud si chcete objednat, postavíte zelenou barvou nahoru a pokud nechcete nic, otočíte červenou barvou nahoru. S personálem mluvte stejně jako se slyšícími, jen možná pomaleji a dívejte se jim přímo do obličeje. Neotáčejte se na kamarádku, když si objednáváte a pokud byste seděli např. u okna, kde se odráží světlo přímo na personál, nemusí vám rozumět, jelikož bude oslněn svitem světa.

Nemusíte ani přehnaně artikulovat, je to zbytečné a hlavně nepřirozené. Zvláště pak křičení je úplně out, i když hodně lidí má ve zvyku mluvit hlasitě, když někdo i slyšící nerozumí. Neslyšící dokáží odezírat (ne všichni, záleží na druhu postižení) a mohou si pak o vás myslet, že jste prostě "zvláštní" :) Neslyšící se velmi dobře dokáží na cítit na vaši náladu. Stejně tak ale dost často při rozhovoru odkývnou, že vám rozuměli a pak zjistíte, že to tak není. Je to často proto, že znaková řeč, není stejná jako spisovná čeština. Jako jednoduchý příklad uvedu větu: Jak se jmenuješ? Ve znakové řeči je to: jméno tvoje co?

Jak vidíte, pokud byste rádi zaměstnávali osobu sluchově postiženou, je třeba se naučit základy komunikace s neslyšícím. Každopádně se to vyplatí, získáte skvělého člověka do týmu, který je citlivý a loajální.

Že byste se chtěli naučit znakovou řeč? Můžete, ale tak dva roky trvá, než si osvojíte základy. Tichý svět pořádá i kurzy.

Věděli jste, že v ČR je kolem 10000 osob se sluchovým postižením? Že nemají tolik možností a informací jako slyšící? Podívejme se například na televizi. Mnoho programů, ale jen ČT2 dává zprávy ve znakové řeči a to jen 10 minut. Pohádky pro děti? Dost málo.

A pozor, hluchota může postihnout i nás, stačí nemoc, úraz.