V roce 2013 jsem byla požádána přijmout čestnou funkci ambasadorky podnikání pro severní Čechy.

Oslovila mě paní ředitelka teplického úřadu práce, se kterým jsem navázala spolupráci. V rámci svého působení jsem poskytla motivační přednášky pro dlouhodobě nezaměstnané. Vše jako dobrovolnice bez nároku na honorář. 

http://ambasadorky.cz/ambasadorky

Dále jsem aktivní členkou v neziskové organizaci WomenNet, která je nadací pro ženské podnikání.  Je nezávislou nevládní neziskovou organizací, která byla založena na propagaci příležitostí, vytváření povědomí, trénink a výzkum v oblasti podnikání žen a dalších záležitostí spojených s tématem rovných příležitostí.